Tem bảo hành trượt nước là gì?

Tem bảo hành trượt nước có màng nước rất mỏng, được làm từ một lớp keo đặc biệt, và lớp này chứa hình ảnh cần in. Còn đế keo lại là một lớp giấy có lớp keo trên bề mặt. Lớp đế này sẽ được kết dính với màng nước và chỉ tách ra khi […]