Quy tắc thiết kế catalogue mà không phải ai cũng biết

Trong lĩnh vực cực kỳ đề cao tính sáng tạo, thỏa sức tưởng tượng nhưng vẫn có những quy tắc thiết kế catalogue ngầm nghiêm ngặc bắt buộc người làm thiết kế phải thuộc nằm lòng trước khi bắt tay vào cái nghề làm đẹp trên những trang giấy. 7 quy tắc thiết kế catalogue […]