Phân loại tem bảo hành nhiệt theo tính năng của con tem

Trên thị trường lưu thông hàng hóa, tem bao hanh nhiet được xem là một loại tem đặc biệt có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp. Giấy in tem bảo hành nhiệt Giấy in tem bao hanh nhiet (hay còn […]