Đèn soi thẻ cào có hiệu quả không ?

Ở các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào trúng thưởng phần thông tin quan trọng nhất mà khách hàng muốn biết nằm bên duới lớp phủ cào. Để biết được phần thông tin này khách hàng có thể dùng tay cào nhẹ lớp phủ đó, vậy nếu không dùng tay cào thì dùng đèn […]