Nhận thiết kế hộp giấy duplex tại tphcm

Hiện nay, thiết kế hộp giấy duplex đang được các doanh nghiệp hàng hóa tìm kiếm, bởi loại giấy duplex rất thích hợp với nhiều sản phẩm hàng hóa khác nhau.Các sản phẩm hàng hóa luôn được các hộp giấy duplex bao bọc, bảo vệ bên ngoài. Vì vậy, đặc điểm của chất liệu này […]