Tem hologram tróc tổ ong

Tem hologram tróc tổ ong được sản xuất bằng chất liệu decal hologram màu inox. Chất liệu Decal hologram chống tái sử dụng, phá hủy nhanh chóng nếu bị bóc ra khỏi sản phẩm để lại hình tổ ong trên bề mặt sản phẩm sau khi vỡ vụn In ấn tem hologram tróc tổ ong […]