Tem chống giả in số nhảy Hologram

Để qua mắt được các cơ quan chức năng cũng như sự thông thái của người tiêu dùng, không ít những sản phẩm tem bảo hành kém chất lượng bị làm giả. Và để có những giải pháp ngày càng quyết liệt trong việc sản xuất tem chống hàng giả, giúp ngăn chặn tốt hơn […]