Tem chống hàng giả gồm những loại nào?

Hiện nay, tình trạng làm giả, làm nhái hàng hóa lan tràn trên thị trường, nó không chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, thương hiệu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Cho nên, tem chống hàng giả ra đời như một cách để ngăn chặn và giúp […]