Công nghệ chống giả kết hợp truy xuất nguồn gốc QR code

Hàng giả, hàng, hàng nhái đã trở thành một vấn nạn của xã hội, Theo đề nghị của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu Việt (VATAP), 29/11 hằng năm đã trở thành ngày Chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam. Việc bảo vệ ngày tiêu dùng, các doanh nghiệp được chú ý […]