Tại sao phải gia công bế  cho sản phẩm

Để có được một sản phẩm in ấn hoàn chỉnh, công đoạn sau in là vô cùng quan trọng, trong đó có công đoạn gia công bế (dập) sản phẩm in ấn Bế là gì ? Hiểu một cách đơn giản Bế là dập sản phẩm giấy theo hình thù khách hàng yêu cầu như […]