Giá in Catalogue

Giá in Catalogue

Số lượng12 trang16 trang20 trang24 trang28 trang32 trang36 trang40 trang
100 cuốn50,000 đ60,000 đ75,000đ90,000 đ105,000đ120,000đ135,000đ150,000đ
200 cuốn25,000 đ32,000 đ40,000đ48,000 đ55,000đ63,000đ72,000đ80,000đ
300 cuốn18,000 đ23,000 đ29,000đ34,000 đ40,000đ49,000đ50,000đ55,000đ
400 cuốn14,000 đ18,000 đ23,000đ27,000 đ32,000đ35,000đ40,000đ44,000đ
500 cuốn12,000 đ15,500 đ19,000đ22,000 đ26,000đ29,000đ33,000đ37,000đ
1000 cuốn8,000 đ12,000 đ13,000đ15,000 đ17,000đ19,000đ20,000đ23,000đ
2000 cuốn6,000 đ7,000 đ9,000đ11,000 đ12,000đ13,000đ14,000đ16,000đ
3000 cuốn5,500 đ6,500 đ7,500đ8,500 đ10,000đ12,000đ13,000đ14,000đ
5000 cuốn5,000 đ5,500 đ7,000đ8,000 đ9,000đ11,000đ12,000đ13,000đ

Lưu ý:

– Bìa và ruột giấy C150gsm .

– Khổ A4 : 20.8 x 29.7 cm .

– Bìa cán bóng hoặc mờ .

 Giá trên chưa bao gồm VAT .

– Chưa bao gồm phí thiết kế , phí thiết kế sẽ được tính tùy vào số lượng, tùy vào nội dung .

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất ! 

Scroll