Tem hologram tróc mảng

Đặc điểm tem hologram tróc mảng Bề mặt bóng, màu ánh kim, tró thành mảng, để lại keo khi tác động bóc, tách tem ra khỏi sản phẩm Bề mặt tem bóng sáng inox, có thể ứng dụng công nghệ in màu hoặc in nhũ Hologram 7 màu lên bề mặt tem, làm tăng tính […]