Tem chống giả Hologram 3D 3 chiều

Hologram không được in bằng mực in thông thường mà được in bằng các tia lazer nên có thể tạo ra các chi tiết chống giả rất nhỏ mà mắt thường không thể đọc và nhận dạng, đồng thời nó cũng rất khó để có thể sao chép bằng hình ảnh hay Scan Tem chống […]