Tem chống giả Hologram dấu vết tổ ong

Nếu tem chống giả Hologram Tổ ong đã bị tách ra làm 02 phần thì mọi nổ lực để liên kết lại chúng bằng keo là không thể. Vì khi tem bị tách rời thì các thiết kế được in trên tem cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, dấu hiệu để lại trên sản […]