Nên in tem gia ở đâu?

Tem Bảo Hành, tem gia đạt tiêu chuẩn là phải đảm bảo được các yếu tố về Mỹ thuật như sau. Chất lượng in đẹp, sắc nét, độ bể giòn, độ dính cao, không thể bóc ra dán lại, đồng thời. Tem phải được đảm bảo về bản quyền của Khách Hàng. Vậy nên in […]