Là một đơn vị chuyên sản xuất, gia công thành phẩm lịch để bàn, gia công thành phẩm lịch lò xò treo tường và gia công thành phẩm bao lì xì, chúng tôi tự tin là đơn vị dẫn đầu trong số những nhà in, chuyên cung cấp từ Thiết kế, in ấn, gia công thành phẩm, một số sản phẩm mà VINANETCO đang cung cấp gồm :

Giá gia công thành phẩm bao lì xì :

– Giá in bao lì xì : https://xuongingiare.vn/gia-in-bao-li-xi/

– Giá thiết kế bao lì xì : https://xuongingiare.vn/gia-thiet-ke-lich-doc-quyen/

– Giá gia công bế bao lì xì : 200,000đ/Lô – Nếu số lượng nhiều giá là 60đ/Cái

**Ghi chú: bế theo khuôn chuẩn, nếu bế khuôn mới giá lên khuôn + khuôn : 350,000đ/Lô – Số lượng nhiều giá là 60đ/Cái .

– Giá dán bao lì xì bằng máy : 200,000đ/Lô – Nếu số lượng nhiều giá là 80đ/Cái .

**Ghi chú: dán theo khuôn chuẩn, nếu dán theo khuôn mới số lượng dưới 10,000 cái là không nhận – Số lượng nhiều giá là 80đ/Cái .

Một số gia công sản xuất tại VINANETCO :

Mẫu thiết kế bao lì xì

Gia công in ấn bao lì xì

Ép kim gia công bao lì xì – Gia công bế bao lì xì

 

Gia công dán bao lì xì

 

Gia công thành phẩm lịch để bàn tại inlichban.com :

– Giá in lịch để bàn : https://xuongingiare.vn/gia-in-lich-de-ban/

– Giá thiết kế lịch để bàn : https://xuongingiare.vn/gia-thiet-ke-lich-doc-quyen/

– Giá gia công bồi đế lịch : 2,000đ/Cái – Nếu số lượng nhiều : 1,500đ/Cái .

** Ghi chú: Bên mình nhận áo trong, áo ngoài và bìa lịch để gia công .

– Giá gia công thành phẩm lịch để bàn : 10,000đ/Cái – Số lượng nhiều : 8,000đ/Cái

** Ghi chú: bên mình nhận ruột lịch để bàn, thành phẩm là lịch để bàn (Bao áo trong, áo ngoài, bìa Carton lạnh, đục lỗ, gắn lò xo, nẹp lịch để bàn, đóng thùng …). Giá trên áp dụng cho đế lịch chuẩn 16 x 22 cm . Nếu đế lịch có kích thước khác vui lòng liên hệ để được tư vấn .

Một số gia công sản xuất lịch để bàn tại VINANETCO

Gia công bồi đế lịch

Gia công nẹp lịch để bàn, đục lỗ lịch, xếp lịch tại inlichban.com .

Gia công thành phẩm lịch lò xo treo tường tại inlichban.com :

– Giá in bao lịch lò xo treo tường : https://xuongingiare.vn/gia-in-lich-lo-xo-treo-tuong/

– Giá thiết kế lịch lò xo treo tường : https://xuongingiare.vn/gia-thiet-ke-lich-doc-quyen/

– Gia công lịch lò xò 5 tờ : Số lượng ít là 4,500đ/Cuốn – Số lượng nhiều là 2,500đ/Cuốn .

**Ghi chú: đã bao gồm công xếp, công đục lỗ, lò xo (6) và đòn gánh (3 ly) . Khổ chuẩn từ 40 đến 45 cm . Nếu làm khổ khác, vui lòng liên hệ .

– Gia công lịch lò xò 7 tờ : Số lượng ít là 6,500đ/Cuốn – Số lượng nhiều là 3,500đ/Cuốn .

**Ghi chú: đã bao gồm công xếp, công đục lỗ, lò xo (6) và đòn gánh (3 ly) . Khổ chuẩn từ 40 đến 45 cm . Nếu làm khổ khác, vui lòng liên hệ .

– Gia công lịch lò xo 13 tờ : Số lượng ít là 8,500đ/Cuốn – Số lượng nhiều là 4,500đ/Cuốn .

**Ghi chú: đã bao gồm công xếp, công đục lỗ, lò xo (6) và đòn gánh (3 ly) . Khổ chuẩn từ 40 đến 45 cm . Nếu làm khổ khác, vui lòng liên hệ .

Một số công đoạn gia công mà inlichban.com đang gia công là :

Gia công bồi đế lịch

Gia công đục lỗ lịch

Gia công gắn lò xò

Gia công nẹp lịch lò xò

 

— Cập nhật !

 

Vì là sản phẩm gia công, VINANETCO không có chính sách công nợ cho khách hàng mới, xin quý khách thông cảm !