Bảng giá lịch tết tổng hợp

BẢNG GIÁ LỊCH TẾT TỔNG HỢP

1. LỊCH 5 TỜ, 7 TỜ NẸP THIẾC: Size: (45 x 70cm), (40 x 60cm), (37 x 70cm) Giá: 12,500đ/cuốn
In thêm chữ quảng cáo, cộng thêm tiền công in : + 300đ/màu/tờ
In thêm hình ảnh quảng cáo 5 tờ giống nhau (bìa in chữ), cộng thêm tiền công in :
Số lượng : 500 cuốn +3,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn +3,000đ
Số lượng : 1,500 cuốn +2,500đ
Số lượng : 2,000 cuốn +2,200đ
In thêm hình ảnh quảng cáo, 5 tờ khác nhau
Số lượng: 1,000 cuốn + 5,000đ
Số lượng: 1,500 cuốn + 4,000đ
Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ
2. LỊCH 7 TỜ LÒ XO: Size: (40 x 60cm) và ( 38 x 70cm)                               Giá 25,000đ/cuốn
In thêm hình ảnh quảng cáo 7 tờ giống nhau (bìa in chữ), công thêm tiền công in :
Số lượng : 500 cuốn +4,000đ
Số lượng : 1,000 cuốn +3,500đ
Số lượng : 1,500 cuốn +3,000đ
Số lượng : 2,000 cuốn +2,500đ
In thêm hình ảnh quảng cáo, 7 tờ khác nhau
Số lượng: 1,000 cuốn + 6,000đ
Số lượng: 1,500 cuốn + 4,500đ
Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ
3. LỊCH 1 TỜ NẸP THIẾC: Size: 45 x 70cm                                                     Giá: 2,500đ/ tờ
Dưới 500 tờ : +500đ/Màu
Trên 500 tờ : +300đ/Màu
In thêm quảng cáo 4 màu: Trên 1,000 tờ +3,000đ/tờ
4. LỊCH BÀN CHỮ A (1 LÒ XO) (13 tờ): 22 x 16cm, 19x22cm, 14x24cm      Giá 21,000đ/cuốn
Ép nhũ:
Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ
5. LỊCH BÀN CHỮ M (2 LÒ XO) (52 tuần): Size: 24 x 14cm                         Giá:32,000đ/cuốn
Ép nhũ:
Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ
6. LỊCH BÀN TUẦN ĐẾ NHỰA: Size: 25 x 13cm                                           Giá 35,000đ/cuốn
7. LỊCH TREO TƯỜNG 52 TUẦN (NB1, NB2): Size : 30 x 40cm                 Giá 110,000đ/cuốn (Có túi) .
8. LỊCH LÒ XO GIỮA BỘ SỐ IN MENTALIZE, BẾ NỔI 3D: Size: 37 x 50cm
* NB14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29                                              Giá 34,000đ/cuốn
* NB25,26 (màng 7 màu, bế nổi)                                                                        Giá 35,000đ/cuốn
* NB30 (Gà bằng nhựa nổi 3D)                                                                         Giá 46,000đ/cuốn
* NB31 (Gia đình gà bằng nhựa nổi 3D)                                                            Giá 47,000đ/cuốn
9. BÌA CARTON KHÁNH HÒA LOẠI 1 IN OFFSET  MÀU: (size 35x 50cm)
* BL34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45                                                              Giá 8,500đ/cuốn
Ép kim tên Công ty : 10,000đ + Khuôn đầu 280,000đ
10. BÌA NGOẠI (VÁN MDF 2.5mm) IN OFFSET 5 MÀU (size: 35x50cm)
*BL34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45                                                         Giá 16,500đ/ cuốn
Ép kim tên Công ty : 10,000đ + Khuôn đầu 280,000đ
11. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  IN OFFSET 5 MÀU (size: 40 x 60cm)
* BL26,27,28,29,30,31,32,33                                                                           Giá 17,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 16,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
12. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  IN MENTALIZE (size: 40 x 60cm)
* BL11M,12M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 22M, 23M                      Giá 26,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 24,000 + Khuôn đầu 300,000đ
13. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GÀ NỔI (size: 40 x 60cm)
*BL20M, 21M                                                                                                  Giá 40,500đ/cuốn
Ép kim tên Công ty: 34,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
14. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 40 x 60cm)
* BL24M, 25M                                                                                                 Giá 42,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 36,000 + Khuôn đầu 300,000đ
15. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)
* BL 1,2,3,4,5,6,7,8,10                                                                                     Giá 28,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 24,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
16. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D, GẮN GÀ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)
* BL 9                                                                                                               Giá 40,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 33,000đ +Khuôn đầu 300,000đ
17. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size: 30 x 60cm)
* NB3, 4                                                                                                           Giá 24,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 21,000đ+ Khuôn đầu 300,000đ
18. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm (size: 30 x 60cm)
*NB5,6,7,8,11,12                                                                                             Giá 22,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 20,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
19. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)
* NB 9                                                                                                             Giá 35,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 31,000đ +Khuôn đầu 300,000đ
20. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)
* NB 10                                                                                                           Giá 36,000đ/cuốn
21. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size 37 x 70cm)
* NB 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46                                               Giá 33,500đ/cuốn
22. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, IN MÀN METALIZE 7 MÀU (size37x70cm)
* NB 42,43,47                                                                                                 Giá 33,500đ/cuốn
23. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GÀ NỔI (size37x70cm)
* NB 48                                                                                                           Giá 46,000đ/cuốn
24. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size37x70cm)
* NB49                                                                                                            Giá 47,500đ/cuốn
25. BÌA DÁN BLOC CÔNG NGHỆ LAMINA, GỖ DÀY 10mm: Size: 40 x 60cm)
* NB 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57                                                   Giá 125,000đ/cuốn
26. CÁC LOẠI BLOC LỊCH: ( giá chưa chiết khấu – tùy từng thời điểm)
* Bloc trung Pelure (size: 10 x15cm)                                                              Giá 21,000đ/cuốn
* Bloc trung màu (size: 10 x 15cm)                                                                 Giá 40,000đ/cuốn
* Bloc đại lỡ ( size: 12 x 18cm)                                                                       Giá 58,000đ/cuốn
* Bloc đại (14.5 x 20.5cm)                                                                              Giá 75,000đ/cuốn
* Bloc đại đặc biệt (16 x 24cm)                                                                       Giá 200,000đ/cuốn
* Bloc Siêu đại (size: 20 x 30cm)                                                                    Giá 250,000đ/cuốn
* Bloccực đại (size: 25 x 35cm)                                                                      Giá 350,000đ/cuốn
* Bloc Siêu cực đại ( size: 25 x 35cm)                                                            Giá 450,000đ/cuốn
Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa tính bao bì .

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINANETCO

Xưởng : B11/9Y Võ Văn Vân, Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM .
VP : 221/251/3D Đường Bình Thành , Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh .

Điện thoại+842866858292

Liên hệ Zalo:


0937 45 1079

0937 72 1079

0937 54 1079

0937 41 1079

0937 14 1079

0937 42 1079Email: baogia@vinanetco.com

BẢN ĐỒ ĐẾN XƯỞNG VINANETCO

 

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x