Tel:        02866858292 Hotline: 02866828727
  • Trà Giang: 0937451079
  • Kim Hoàng: 0937541079
  • Mr Khanh: 0983454527

Giá in tờ rơi A4

Nhận in tờ rơi 1 ngày có hàng, in mọi số lượng theo yêu cầu của khách hàng, gọi 0932114242 - Mr Khanh để được tư vấn miễn phí !

 Ngày tạo : 28-02-2016 -  Lượt xem : 2148

Báo giá in tờ rơi A4

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 80 gr

TỜ RƠI A4 – GIẤY C80

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C80 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.005

1000

1.579

2000

866

3000

628

4000

509

5000

438

6000

397

7000

375

8000

358

9000

346

10.000

335

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 100 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C100

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C100 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.046

1000

1.611

2000

893

3000

654

4000

534

5000

463

6000

421

7000

399

8000

382

9000

369

10.000

359

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 120 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C120

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: 120 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.120

1000

1.670

2000

940

3000

700

4000

580

5000

508

6000

460

7000

440

8000

425

9000

411

10.000

400

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 150 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C150

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C150 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.210

1000

1.735

2000

1.000

3000

757

4000

632

5000

560

6000

518

7000

490

8000

475

9000

462

10.000

452

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 200 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C200

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C200 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.347

1000

1.866

2000

1.112

3000

860

4000

735

5000

659

6000

615

7000

591

8000

573

9000

559

10.000

548

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 230 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C230

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C230 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.470

1000

1.940

2000

1.175

3000

920

4000

792

5000

717

6000

672

7000

648

8000

630

9000

615

10.000

604

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 250 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C250

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(Tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C250 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.530

1000

1.980

2000

1.215

3000

960

4000

830

5000

750

6000

705

7000

682

8000

662

9000

650

10.000

640

 

BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4 - GIẤY COUCHE 300 gr  

TỜ RƠI A4 – GIẤY C300

SỐ LƯỢNG

(tờ)

ĐƠN GIÁ

(tờ/đồng)

Chất liệu giấy: Couche

Định lượng giấy: C300 gr

Kích thước: 21x 29.7 cm

In offset nhiều màu 2 mặt siêu nét

Gia công cắt thành phẩm A4

Không cán màng

Giá chưa bao gồm VAT 10%

500

3.685

1000

2.110

2000

1.320

3000

1.052

4000

925

5000

847

6000

800

7000

777

8000

758

9000

730